AlertBrick - et nytt unikt og komplett varslingssystem!

Benytte AlertBrick til innbrudd/tyverivarsling i campingvogn, lager, hytte etc.

AlertBrick har tilkoblingsmulighet for magnetbryter som du enkelt kan feste ved for eksempel inngangsdør på hytta. Ønsker du magnet på veranda-dør kan du seriekoble om ønskelig. Skulle det oppstå et innbrudd vil AlertBrick etter 20 sekunder koble seg til GSM nettet og sende deg SMS melding øyeblikkelig. Montér AlertBrick i et låsbart rom der du monterer en av/på-bryter. Denne av/på bryteren kan være en ordinær lysbryter, nøkkelbryter, lampe-bryter etc.

Seriekoblede røykvarslere anbefales det at du i tillegg plasserer en av røykvarslerne med en avstand på ca 4-7 cm fra AlertBrick. Da vil AlertBrick i tillegg registrere om røykvarsleren går av, og vil sende SMS ved brann også.

Hvordan?
Kjøp en magnetbryter og monter denne på ønsket sted, legg kabelen skjult til din AlertBrick, monter av/på-bryter og konfigurer enkelt på www.alertbrick.com.

Obs! Husk å informere de som skal motta SMS-varslet.

Hvordan koble til Innbruddsalarm