AlertBrick - et nytt unikt og komplett varslingssystem!

Gassalarm - det handler om sikkerhet

Det er anbefalt med gassalarm i både bobil og campingvogn for å avdekke en eventuell gasslekkasje. Norsk Caravan Club mener dessuten at det skal være lovpålagt å ha gassalarm i bobil og campingvogner.

Men en gassalarm i seg selv er ikke nødvendigvis nok. Hva om du ikke selv er tilstede når alarmen går? Hvordan får du da vite om gasslekkasjen?

Det er nettopp i slike tilfeller at AlertBrick er så smart, for når gasslekkasjen er et faktum og gassalarmen går av, vil AlertBrick umiddelbart sende deg en SMS for å varsle deg. Dermed vil du alltid få vite om lekkasjen og du kan gjøre nødvendige tiltak.

Det handler om sikkerhet - bestill din AlertBrick i dag!